Wat is cannabisolie?

Cannabisolie

In deze webshop worden overwegend de aspecten van CBD-olie (gemaakt van industriële hennep) en THC-olie (gemaakt van cannabis) belicht. In dit verband is enige kennis over de ontstaansgeschiedenis van cannabis en industriële hennep onmisbaar. De onderstaande informatie (en de informatie op Wikipedia over cannabisolie) voorziet daarin. 🙂

Verschil tussen hennep en cannabis

CannabisolieHennep is de benaming voor alle plantensoorten en bomensoorten in de hennepfamilie (Cannabaceae) en niet voor een plant zelf. Onder hennep vallen: (industriële) hennepplanten, cannabisplanten, hopplanten (bier), maar ook de zwepenbomen en Europese netelbomen.

Hennep = industriële hennepplanten én cannabisplanten

Van de legale industriële hennepplanten… wordt tegenwoordig CBD-olie en CBG-olie gemaakt.

Van de cannabisplant… wordt THC-olie (ook wel: cannabisolie of wietolie) gemaakt.

Cannabisplanten kunnen worden onderverdeeld in drie basissoorten: cannabis sativa, cannabis indica en cannabis ruderalis. Door deze basissoorten te kruisen en te splitsen ontstaan nieuwe soorten. Deze kunnen ook weer gesplitst worden. Het mag duidelijk zijn dat er vele soorten zijn die elk een bepaalde verhouding aan inhoudsstoffen hebben.

Wanneer men de vrouwelijke bloemtoppen van de cannabisplant plukt en droogt krijgt men wiet, een verbastering van het Engelse “weed”. De hars van deze bloemtoppen wordt gebruikt om hasj van te maken. De verzamelnaam van wiet en hasj is cannabis. Een andere benaming van wiet is marijuana. In de volksmond zijn de termen “hennep” en “cannabis” naar elkaar toegegroeid en met elkaar verweven.

Ontstaansgeschiedenis industriële hennep

Over de ontstaansgeschiedenis van industriële hennep is het volgende bekend. Industriële hennep is de naam die wordt gegeven aan de hennepplant die nauwelijks psychoactieve verbindingen bevat. Het percentage tetrahydrocannabinol (hierna: THC) van industriële hennep is dan ook lager dan 0,05%. De hennepvezels werden circa 4.500 jaar geleden in China al gebruikt om textiel van te maken. Via nomadenvolken vond waarschijnlijk verspreiding plaats naar Europa.

Hennep, een eeuwenoud landbouwgewas

In de 17e eeuw werd industriële hennep voor het eerst op grote schaal toegepast in Nederland voor het maken van: henneppapier, hennepkleding, touw, canvas, et cetera. De eerste Europese immigranten namen de hennepplant mee naar Amerika. Ook in Amerika speelde de industriële hennep een grote rol in de textiel-, papier-, en touwindustrie. In de Gouden Eeuw is voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie hennep naast hout het belangrijkste onderdeel in de scheepsbouw. Tijdens de industriële revolutie werd hennep verdrongen door machinaal geproduceerd katoen, jute, houtpulp en kunststof als grondstof voor textiel, touw en papier. Ijzer en staal namen in de scheepsbouw de plaats in van hennep.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is industriële hennep weer populair. De sterke en goedkope vezelhennep is uitermate welkom in de oorlogsindustrie. Het diende als materiaal voor parachutes, uniformen, tentdoeken en dekzeilen. De Amerikaanse overheid stimuleerde de boeren zelfs middels propagandafilmpjes om hennep te verbouwen. Direct na de oorlog werd in Amerika de industriële teelt van hennep weer verboden (wat ook al het geval was in 1937).

In Nederland valt de hennepplant sinds 1928 onder de Opiumwet, de teelt van de industriële hennep blijft onder voorwaarden toegestaan. Ook in Europa wordt hennep, zodra de wereldmarkt na de Tweede Wereldoorlog weer toegankelijk is, wederom verdrongen door de eerdergenoemde grondstoffen. In 1989 wordt de status van de hennepplant voor vezelhennepproductie en zaadproductie op Europees niveau hersteld. De hennepsoorten die om hun vezelhennep of zaadkwaliteiten geteeld worden bevatten – zoals eerder gezegd – nauwelijks psychoactieve verbindingen (THC-gehalte lager dan 0,05%).